Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedeli nedir, neden ödüyorum?

Değişen yasalar dahilinde, sadece 2011 yılından itibaren değil, daha önceden perakende satış lisansı olan elektrik dağıtım firmalarından satın alınan elektrik için, aktif enerji bedeline göre 2011′ den de önce tahakkuk edilmiş bir bedeldir. Kayıp kaçak bedeli, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Kanunu ve dağıtım sistemi gelirinin düzenlenmesi hakkında tebliğ ve ikincil mevzuat sebebi ile müşterilerden alınan bir bedeldir. Bu bedelin, dağıtım bölgesindeki ön görülmüş elektrik miktarı ile hedeflenen kayıp kaçak oranına bağlı olarak ortaya çıkan enerji miktarı baz alınarak hesaplanmaları yapılmakta ve kullanıcılardan temin edilmektedir. Yani, tüm elektrik tüketicileri de dahil olmak üzere, bu kayıp kaçak bedelini elektrik faturası fiyatlandırılmasına eklenmiş şekilde, dağıtım seviyesinden elektrik şebekesine kadar kullanan sanayi tesisleri bile ödemektedir.

Kayıp kaçak bedelinin alınmasının amacı, elektrik sistemlerinde meydana gelen teknik veya teknik olmayan kayıpların maliyetinin kayıp kaçak hedefi oranları dahilinde karşılanması amacı ile açıklanabilir. Sonuç olarak, yeni düzenlemeler ile getirilen perakende satış tarifesinden enerji kullanan tüketicilerin, 2011 yılındaki aktif enerji bedeli ve kayıp kaçak bedelinin toplamının 2010 yılındaki aktif enerji  kullanım değeri ile aynı miktarda bulunmaktadır. Buradan çıkarılacak sonuç ise, maliyet kalemlerinin 2011 yılında ayrıştırılmasının söz konusu olarak bu kayıp kaçak bedeli üzerinden düzenlenmiş tarifelere bağlı olarak elektrik satın alan kullanıcılara uygulanan elektrik fiyatları artış göstermemiştir.

Kayıp kaçak bedelinin varlığı, ülkemizdeki birçok serbest tüketici arasında ciddi tartışmalara sürüklemektedir. Tüm Türkiye’de yaşayan insanlardan alınan ve hesaplandığında gerçekten de ciddi bir orana sahip olan kayıp kaçak bedellerinin etkisi dağıtım şirketlerine de tüketici şirketlere göre de farklı şekillerde boyutlanmaktadır. Evlerinde harcamadıkları bedeli ise başkalarının kaçak elektrik kullanmaları yüzünden neden kendileri ödediklerine anlam veremeyen büyük bir kullanıcı topluluğu da bu bedelin tüm insanlardan alınmasına karşı gelmektedir. Bu kişilerin görüşlerine değinildiğinde, kaçak bedelini ödemek için devletin belirli miktarlara kadar kendisinin karşılayabilmesi, ancak belirlenen miktarın üstündeki değerler için, tüketicilerden tahsis etme hakkının bulunması, elektrik kullanıcılarına daha cazip elektrik faturaları sağlayabilecektir.

Aynı şekilde kayıp bedeli de tüketiciler tarafından ele alındığında ortaya çıkan görüşler, yine devlet tarafından bu bedellerin rahatlıkla karşılanabileceği şeklinde olmaktadır. Kayıp bedellerinin alınma sebebi, elektriğin alındığı yerden başlayarak yüksek gerilim hatları sayesinde bölgelere taşınması sırasında yaşanabilecek teknik aksaklık ve iletim hatlarındaki problemlerden kaynaklanana bir bedel olmaktadır. Bu bedel dağıtım bölgelerine göre %7.2 ve %8.5 oranında değişiklik gösterebilmektedir. Bu orandaki değişiklik, iletim hatlarında hesaplanan kayıp miktarının artıp azalmasına göre şekillenmektedir.

Elektrik satan firmalar ve diğer tüm kullanıcılarının bu kayıp kaçak bedeline ısrarla karşı çıkması sebebiyle, EPDK tarafından yapılan düzenlemelerde artık bu bedelin kişilerden tahsis edilmeyeceği, bu zamana kadar edilen bedeller için de talep doğrultusunda iadesinin yapılacağı belirlenmiştir. 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen bu yeni tutum, tüketicileri memnun bırakmış ancak yine de faturalarda yer almamasına rağmen başka bir başlık altında bu bedelin tüketicilerden alındığı ileri sürülmektedir. Başka kullanıcılardan kaynaklanan sorunlar olarak normal tüketicilerden tahsis edilen bu kayıp kaçak bedelleri hiç de adil bir yaklaşım olmadığından, hakkında süre gelen tartışmalar hala aynı şekilde devam etmektedir.Kayıp kaçak bedeli olmasaydı İndirimli Elektrik ve Ucuz Elektrik kullanılabilirdi.

kayıp kaçak bedeli  kayıp kaçak bedeli
kayıp kaçak bedeli
 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir